Beroepingswerk – waar staan we

De beroepingscommissie is inmiddels drie keer bij elkaar geweest. De laatste keer met de consulent erbij.

Wat is er zoal gedaan?
In eerste instantie is de profielschets van de predikant gemaakt en goedgekeurd door de kerkenraad. De profielschets is te bekijken via deze link. Aankomende zondag is het startzondag, dan zullen we u het e.e.a. vertellen over de te volgen procedure van het beroepingswerk. Wij vragen u dan ook het beroepingswerk in uw gebed mee te nemen.