Kerk met elkaar

Als er iets is, wat nu duidelijk wordt, dan is het dat we sociale wezens zijn. Allerlei nieuwe vormen van contact komen tot stand. Digitaal en op afstand zoeken we elkaar op en vanaf balkons worden er concerten gegeven. De maatregelen en beperkingen in de sociale contacten worden strenger en kunnen nog wel weken duren. Het coronavirus haalt een streep door ons normale dagelijkse leven. Nu wordt duidelijk wat echt belangrijk is, we zijn op elkaar aangewezen, hebben elkaar nodig en kunnen er voor elkaar zijn.

Vanuit de diaconie, samen met een aantal andere kerkenraadsleden is er een werkgroep gevormd Kerk met Elkaar, samen hebben we gekeken welke acties er worden kunnen ondernomen om in deze tijd van coronacrisis betrokken te blijven bij en met elkaar.

De volgende initiatieven zijn genomen:

  • De wekelijkse Zondagsbrief (ZB)wordt door de bezoekdames rondgebracht bij ouderen uit de gemeente die al regelmatig door hen bezocht worden. Zij houden telefonisch of aan de voordeur contact, informeren naar de gezondheid en vragen of er hulp nodig is.
  • In de week voor Pasen wordt de ZB met een attentie en een persoonlijke groet bij deze groep gemeenteleden gebracht.

‘Niet Alleen’.

Overal in Nederland zetten talloze lokale organisaties en kerken zich in voor mensen die hulp nodig hebben. Praktische hulp of een luisterend oor, je bent niet alleen.

Met ‘Niet alleen ‘worden lokale en kerkelijke hulpinitiatieven aan elkaar verbonden. De hulpvraag wordt door een van de samenwerkende organisaties opgepakt en doorgestuurd naar een lokale hulp of dienstverlener. Meer informatie hierover is te vinden op de website: nietalleen.nl

De diaconie gaat zich aanmelden als dienstverlenende organisatie, om klaar te staan hulp te bieden aan inwoners van Wijk bij Duurstede waar dat nodig is. Mieneke van Wiggen zal optreden als contactpersoon waar de hulpvragen kunnen binnenkomen.

Omdat maatschappelijk de situatie voortdurend wijzigt en dit een heel nieuw initiatief is hebben we geen idee welke hulpvragen en hoeveel we kunnen verwachten.

Dat zal de tijd ons moeten leren.

Als u vragen hebt, opmerkingen, suggesties of initiatieven voor een diaconale activiteit, kunt u contact opnemen met een van de volgende personen van de werkgroep

Kerk met Elkaar: Bea Duijzer, bea.duijzer@hgwbd.nl, 06-38893374 of Matthijs van Wiggen: matthijs.vanwiggen@hgwbd.nl. 06-19980473.