De Hervormde gemeente van Wijk bij Duurstede is op zoek naar een enthousiaste predikant die de gave heeft om te verbinden. (70%)

De Hervormde gemeente bestaat uit ongeveer 200 actieve leden, de gemeente groeit.

We zoeken een predikant die in de verkondiging de openbaring van God in Jezus Christus centraal stelt. Pastoraat, toerusting en gemeente opbouw vinden wij belangrijke thema’s. Rondom de identiteit is een zekere breedte in de gemeente aanwezig. Meer informatie over de gemeente en de persoon die wij zoeken kunt u vinden in het beleidsplan en de profielschets.

Voor sollicitatie of nadere informatie kunt u contact opnemen met A. van der Spek (voorz. van de beroepingscommissie) aty.vanderspek@hgwbd.nl, 06-22222646.

Profiel predikant

Uit het beleidsplan vloeit het profiel van de predikant voort. De beroepingscommissie heeft de aanzet voor dit profiel verder uitgewerkt.

De belangrijkste elementen voor het profiel zijn:

  1. Er wordt gezocht naar een predikant die past in een gereformeerde traditie, waarin de openbaring van God in de Bijbel centraal staat. In de wekelijkse kerkdiensten is aandacht voor de oproep tot bekering en de heiliging van ons leven uit dankbaarheid
  2. Rondom de identiteit is een zekere breedte in de gemeente aanwezig van gereformeerde bond tot meer evangelisch dan wel liturgisch vernieuwend
  3. De gemeente groeit, gaandeweg vindt er aanwas plaats van gezinnen met kinderen, maar ook van ouderen van buiten Wijk bij Duurstede. Vanwege de gewenste en breed ondersteunde groei van de gemeente wordt aan de predikant gevraagd accent te leggen bij de jeugd. Dat betekent onder meer dat de catechisaties gegeven worden door de predikant.
  4. De gemeente in opbouw heeft zowel aandacht nodig voor inhoudelijke scholing als voor organisatorische ondersteuning. Van de predikant wordt verwacht dat hij kan omgaan met de diversiteit in de gemeente.
  5. In het beleidsplan is de gemeente gepositioneerd als wervend en open met een duidelijke eigen identiteit.
  6. Er wordt samengewerkt met de Protestantse gemeente en met andere kerken in Wijk bij Duurstede. De vereiste afstemming in de samenwerking met de Protestantse gemeente betekent voor de nieuwe predikant opereren op een dunne lijn van gewenste samenwerking en waken over de identiteit.
  7. De ontwikkeling van de taakgroepen binnen gemeente vraagt een enthousiasmerende en inspirerende ondersteuning van de predikant.
  8. De predikant wordt in het beleidsplan uitgedaagd om in de verkondiging de verbinding te leggen tussen het evangelie en de dagelijkse realiteit. Hij weet om te gaan met de vraagstukken van deze tijd en met de vragen van studerende jongeren.
  9. De gemeente beschikt over een eigen pastorie.

PROFIEL van de gemeente

Wijk bij Duurstede

Wijk bij Duurstede is een mooi oud stadje aan de Lek in het zuiden van de provincie Utrecht met in de omgeving een variatie aan weilanden, fruitbomen, uiterwaarden en de bossen van de Utrechtse heuvelrug. Aan de overzijde van de Lek ligt de Gelderse Betuwe waarmee het stadje via veerponten verbonden is. De geschiedenis van Wijk bij Duurstede (Dorestad) gaat terug tot ver voor de Romeinse tijd. Bonifatius zette hier voet aan de Europese wal en Bourgondiërs bouwden de kerk en het kasteel.

De kerk prijst zich gelukkig met het bezit van drie mooie orgels, die zowel in de eredienst als tijdens concerten door goede organisten worden bespeeld.

Vanaf de 70’er jaren is Wijk bij Duurstede een groeigemeente geworden om de bevolkingsaanwas rondom Utrecht op te vangen. Er zijn veel mensen van elders komen wonen, die hun werkzaamheden voornamelijk in Utrecht vinden. Voor veel inwoners is Wijk alleen een woon- en slaapstad. Van een stadje met 4.500 inwoners groeide het uit tot een stad met bijna 25.000 inwoners. De gemeente bestaat uit de kernen Wijk bij Duurstede, Cothen en Langbroek.

Politieke ligging

Politiek gezien was Wijk bij Duurstede van oudsher een socialistisch georiënteerd gebied vanwege de steenfabrieken en de fruitpluk. Inmiddels is het een meer liberale gemeente geworden. De christelijke politiek, verdeeld over twee partijen, bezet vijf van de negentien zetels en levert sinds jaren een wethouder.

De restauratie van de oude binnenstad heeft Wijk bij Duurstede een mooi aanzien gegeven. Dit maakt Wijk bij Duurstede aantrekkelijk voor dagtoerisme en culturele activiteiten, waardoor het een regiofunctie heeft gekregen. Culturele evenementen en andere festiviteiten worden steeds nadrukkelijker gestimuleerd. Plannen met de haven zullen de toeristische functie alleen nog maar gaan versterken. Dat heeft consequenties voor de beleving van de zondag.

Relatie maatschappij – kerk

De relaties met B en W zijn, hoewel niet frequent, open en hartelijk.

Het kerkelijk centrum ‘Open Hof’ heeft een belangrijke functie ten dienste van uitvaarten.

De Hervormde gemeente richt zich op de Wijkse gemeenschap met laagdrempelige (gemeenschappelijke) diensten en gezamenlijke maaltijden. Op diverse momenten is de kerkdeur geopend, zodat met voorbijgangers en vakantiegangers een gesprek aangeknoopt kan worden. Een voorbeeld daarvan is het middaggebed tijdens de vakantieperiode.

Er is diaconale steun voor de lokale Voedselbank en SchuldHulpMaatje.

De kerk organiseert periodiek boekenmarkten, met op Koningsdag een openstelling van de kerk en de mogelijkheid van koffiedrinken. De openstelling vindt ook plaats tijdens vakanties en op gezette tijden is er een doordeweeks orgelconcert, of ruimte voor een korte overdenking gericht op een breder publiek. In het Ewoud en Elisabeth Gasthuis worden iedere twee weken diensten gehouden waarin de predikant van onze gemeente voorgaat. Ook wordt meegewerkt aan een oecumenische kerstviering voor ouderen. De Protestantse en de Hervormde gemeente nemen deel aan de schoolkerkdienst, waarbij de twee protestantse scholen in Wijk bij Duurstede betrokken zijn.

Kerkelijke organisaties

Naast de Hervormde gemeente is er ook de eerdergenoemde Protestantse gemeente waarmee op verschillende terreinen wordt samengewerkt. Beide gemeenten gebruiken de kerk en het verenigingsgebouw.  In Wijk bij Duurstede zijn verder een evangelische gemeente de Rivier en een baptistengemeente de Haven. Ook wonen hier enkele tientallen leden van de Nederlands Gereformeerde Kerk te Doorn. Sommige mensen zijn betrokken bij de diensten van het Zoeklicht in Doorn.
Dan is er de rooms-katholieke geloofsgemeenschap Johannes de Doper. Deze parochie heeft het moeilijk en de zelfstandigheid staat ter discussie bij de lopende reorganisaties binnen de Rooms-Katholieke kerk.

De Hervormde gemeente is betrokken bij het lokale Beraad van Kerken. Gezamenlijke activiteiten zijn er bij bijeenkomsten in het E en E Gasthuis ter gelegenheid van Kerst, Pasen en Pinksteren en bij de jaarlijkse openluchtactiviteit met Pinksteren.

De diaconie werkt incidenteel samen met de diaconieën van de andere plaatselijke kerken.

Hervormde gemeente

Voor het inhoudelijke profiel van de gemeente en de plannen voor de komende jaren wordt verwezen naar het bijgevoegde beleidsplan. Het beleidsplan is in juni 2020 goedgekeurd.

De Hervormde kerk bestaat uit ongeveer 700 leden, van wie er 200 actief bij de gemeente betrokken zijn. In de ochtenddienst zijn ongeveer 100 leden aanwezig en in de avonddienst ongeveer 40 leden. De gemeente groeit langzaam. Gaandeweg vindt er aanwas plaats van gezinnen met jongere kinderen, maar ook van ouderen van buiten Wijk.

Recent opgerichte taakgroepen betrekken een bredere kring van gemeenteleden bij het gemeentewerk. Dit betreft de taakgroepen Beleid, Pastoraat, Communicatie, Vorming en toerusting, Kinder- en jongerenwerk, Missionair werk.