Vesper in de stille week

Event details

  • maandag | 15 april 2019
  • 19:30
  • Kapel

De Stille week is een hoogtepunt in het kerkelijk jaar. Vooral een hoogtepunt dat de sporen van verootmoediging en verstilling draagt. Om die reden wordt bijvoorbeeld ook in de lijdenstijd de zondagmorgen niet geopend met een loflied, maar eerder met een lied van gebed en bezinning. Daar is alle reden toe: de lijdenstijd bepaalt ons bij de schuldige gebrokenheid van ons bestaan. Reden om dat in de diensten gestalte te geven.

Zoals al een aantal jaren gedaan wordt, zullen we weer een aantal samenkomsten samen met de Protestantse gemeente houden.
Op maandag, dinsdag en woensdag is er ’s avonds om 19.30 uur een avondgebed dat ongeveer een half uur duurt. Op maandag gaat Ds. J. Offringa voor. Op dinsdag en woensdag zijn dit ambsdragers van de PG en HG.
Op Witte donderdag hebben we om 19.30 een avondmaalsdienst waarin Ds. L. Wüllschleger voor zal gaan.
De Goede Vrijdagdienst begint ook om 19.30 uur, dan gaat Ds. J. Offringa voor.
Ten slotte is er de Paaswake op Stille zaterdag om 22.00 uur waarin Ds. J. Offringa voor zal gaan.
Ook het koor Cantique verleent medewerking aan een aantal diensten.

Een zegenrijke tijd toegewenst!