Kerstsamenkomst met lunch

Event details

  • dinsdag | 25 december 2018
  • 11:00

Op Eerste Kerstdag is er na de morgendienst een ontmoeting voor iedereen die daar zin in heeft. Een groep jonge mensen uit de gemeente neemt de organisatie op zich. De ochtend is niet alleen bedoeld voor mensen die alleen zijn, maar echt voor ieder die zegt: ‘ik vind het fijn om op de Eerste Kerstdag en poosje met anderen samen te zijn. Het programma start na de morgendienst, het is de bedoeling te eindigen rond 15.30 uur.
Er wordt gezorgd voor een lunch en verder voor gezelligheid met elkaar! Het is wel handig als u zich even opgeeft. Dit kan bij Marije (zie zondagsbrief en Kerkewerk voor contactgegevens) of bij dominee Wüllschleger (0343 701039 en l.wullschleger@solcon.nl)