AFGELAST| Gebedssamenkomst

Event details

 • donderdag | 6 juni 2019
 • 19:15
 • Open Hof

Gebed hoort bij de wezenlijke kenmerken van de gemeente in het Nieuwe Testament. Het is een punt dat ook onze geestelijke aandacht vraagt. Vanaf deze zomer beginnen we daarom met een eenvoudige gebedssamenkomst. Het doel daarvan is om samen te bidden voor de gemeente en haar roeping. Het gaat niet allereerst om voorbede voor personen en persoonlijke noden, maar om het gebed voor het leven van de gemeente.

De vorm is eenvoudig: opening met Schriftlezing en een lied; vervolgens bespreken we gebedspunten en bidden we samen. Daarna sluiten we af met een lied en de zegenbede. Het geheel duurt ongeveer een half uur; steeds van 19.15 tot 19.45 uur.

De samenkomsten vinden één keer per maand plaats op donderdagavond van 19.15 tot 19.45 in de Open Hof (of kapel) onder leiding van de predikant of ouderling.

Samenkomsten zijn gepland op:

 • 6 juni (Handelingen 11 : 19-21);
 • 18 juli (Handelingen 11:22-24);
 • 15 augustus (Handelingen 11:25-26);
 • 12 september (Handelingen 11:27-30);
 • 10 oktober (Handelingen 13:1-3);
 • 7 november(Handelingen 14:19-28);
 • 19 december (Handelingen 15:1-12);
 • 16 januari (Handelingen 15:13-22);
 • 13 februari (Handelingen 15:23-34);
 • 12 maart (Handelingen 15:35-41);
 • 16 april (Handelingen 28:30,31).