Voornemen om te beroepen

De beroepingscommissie heeft ds. M.J. Middelkoop uit Middelharnis voorgedragen aan de kerkenraad. Vervolgens
heeft de kerkenraad de voordracht van de beroepingscommissie unaniem overgenomen.

In verband met het beroep, dat de kerkenraad voornemens is uit te brengen, wordt er een gemeentevergadering gehouden op 20 april. Als gemeente wordt u dan nader geïnformeerd en kunt u vragen stellen en tenslotte zal er een verkiezing zijn. De bedoeling is om die vergadering in de kerk te houden zodat de coronaregels in acht kunnen worden genomen.

Aanmelden hiervoor kan via de gebruikelijke manier op de website.