De kerk is gewijd aan Johannes de Doper. In het begin van de 14e eeuw is reeds met de bouw van een kleinere kerk begonnen. Door bisschop David van Bourgondië (1456-1496) is de kerk uitgebouwd tot een driebeukige kruiskerk. In 1486 is men begonnen met de bouw van de stompe toren. In 1579 is het koor afgebrand en niet meer herbouwd. De Oostgevel is toen dichtgemetseld. Na de overgang van de kerk in 1581 van rooms katholiek naar protestants bestuur is de Oostgevel in 1593 voorzien van de “tien leefregels”. Het orgel, dat rust op een 15e eeuwse orgeltribune, stamt voor een groot deel uit de 17e eeuw. De kerk en het orgel zijn in de jaren 1968-1982 grondig gerestaureerd.

De Open Hof staat aan de oostzijde van de kerk. Voor de bouw in 1985 is de voormalige kerkzaal uit 1929 afgebroken. Het grootste gedeelte van de Open Hof staat op de plaats van het vroegere badhuis-kruisgebouw. Het kerkelijk centrum heeft vier zalen en een opbaarruimte.